English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์มหิดลสร้างชุมชนปลอดบุหรี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชน ปลอดบุหรี่ โดยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสภาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักเรียนชั้นประถมจำนวน 215 คน จากโรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ จะได้เรียนรู้พิษภัยของบุหรี่ ยังได้ความสนุกสนาน และได้แสดงฝีมือวาดภาพสวยๆอย่างที่ปรากฏในภาพกิจกรรม เรียกได้ว่าผู้ปกครองเห็นแล้วปลื้ม เพราะเมื่อวาดภาพเสร็จ ก็นำโชว์ในขบวนแห่เทียนพรรษาตำบลคลองใหม่ ให้คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องได้ชื่นชม

 

                           

                           

                           

                          

                           

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน