English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค

 

                      เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2554 คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี และงานการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” ณ ห้อง 201 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ บรรยายนำเรื่อง “Liberal arts education” กับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ คุณวรรณิกา มโนรมณ์ และคุณวิไล เฉลิมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21 และเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ร่วมกับคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้/ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและของโลก โดยจากการประชุมฯดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำร่าง หลักสูตร (มคอ.2) จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ต่อไป

           

              

            

             

               

                

                 

                 

                 

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday130
mod_vvisit_counterYesterday47
mod_vvisit_counterThis week688
mod_vvisit_counterLast week901
mod_vvisit_counterThis month537
mod_vvisit_counterLast month7707
mod_vvisit_counterAll days167986

We have: 22 guests online
Your IP: 3.235.11.178
 , 
Today: มี.ค. 05, 2021

ค้นหา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน